KALEM MEVZUATI DERS NOTLARI ÜNİTE 4

0 89

İNFAZ SÜRECİ
C. Savcılarn yargı ileri, suçun ilşendiği andan balar ve suçlunun yargıdan aldığı cezasını yerine getirilmesi, yani infaz ile sona erer
Kısa süreli hapis cezalar; fiilin ve sanığın durumuna göre baz yaptırımlara çevrilebilir.
Bunlar:
• Adli para cezası
• Zararın giderilmesi
• Bir eğitim kurumuna devam
• Belirli yere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan
yasaklama
• Ehliyet ve ruhsat geri alma,
• Belli bir meslek ve sanat yapmaktan yasaklama
• Gönüllü olmak
*Kanunları böyle kimselerin toplum
içinde izlenmesi, iyileştirilmesi,
psikososyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal ararma raporların düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere, denetimli serbestlik ve yardm
merkezleri kurulması öngörülmüştür.
*Hükümlü, on gün içinde gelmezse; kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa hakkında yakalama emri çıkarır.
*
Ça kâna;
• Cumhuriyet Başsavcısının adı,
• İnfaz defteri numarası,
• Hükümlünün ad soyad, kimliği, adresi,
• Hükmü veren mahkeme,
• Cezanın türü ve süresi,
• Davetiye tebliğinden itibaren on gün içinde C.Başavcısına
başvurulacak ve bu süre içerisinde gelmezse hakkında yakalama
müzekkeresi çıkarıp zorla celp olunaca yazr.
Bu şekilde düzenlenen davetiyeler mübaşir veya PTT aracılığıyla hükümlüye tebliğ olunur.
*Yakalama emrinde;
• Hükümlünün ad, soyad, kimliği,
• Bilinen son adresi,
• Suçun türü, cezanın süresi yazar
*Adli para cezas içeren ilam C.Basavcısına verilir. lam infaz defterine kaydedildikten sonra C.Savc otuz gün içinde adli para cezasının ödenmesi için hükümlünün ilamda gösterilen adresine ödeme emri tebli eder.
*Kapalı infaz kurumlar;
• ç ve d güvenlik görevlileri bulunan,
• Firara kar teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatlan,
• Yeterli düzeyde
güvenlik sağlanmış olan,
• Oda ve tüm koridor kapılar kapalı tutulan,
• Hükümlülerin gereksinimlerine göre bireysel ve toplu iyileştirme yöntemleri uygulanan,
• Hükümlülerin ayn oda içinde bulunanlarla temas ettikleri ve yaadklar, tesislerdir.
Bu kurumlar, açık cezaevine ayrlmam hükümlülerin cezalarn infaz edildii yerlerdir.
*Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumlar
On sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalar çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı firara kar engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.
*Ceza infaz kurumuna (cezaevine) alnan hükümlünün;
• Ad, soyad,
• İşlediği suç,
• Cezasının türü ve süresi,
• Mahkumiyet ilamın tarih ve numarası
• İnfazına bağlandığı gün, hükümlü defterine kaydolunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim