Tarama Kategorisi

DERS NOTLARI

Uyap 1 Soru Cevap

UYAP SORU CEVAP Soru: Aşağıdakilerden hangisi UYAP'ın Adalet Bakanlığı personeline sağladığı faydalardan biri…

MEMUR HUKUKU DERS NOTLARI

Memur hukuku notları Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene Diğer cezaların uygulanmasından 10 sene…

Memur Hukuku Ünite 3

MEMURİYETE GİRİŞTE UYGULANAN ANAYASAL İLKELER A-SERBESTLİK İLKESİ Serbestlik ilkesi, hiç kimsenin isteği dışında…

Memur Hukuku Ünite 2

MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ VE MEMURİYET GÜVENCESİ 1-MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ…

Memur Hukuku

Memur Hukuku Ünite 1 Memur Hukuku Ünite 2 Memur Hukuku Ünite 3 MEMUR HUKUKU DERS NOTLARI

Memur Hukuku Ünite 1

MEMUR HUKUKU ÜNİTE 1 MEMUR KAVRAMI Ülkemizde memur kavramının tanımlanması bakımından özellikle üzerinde durulan…

Ticari Senetler

Ticari senetler: ticari senet veya kambiyo senedi deyimi aynı anlamı taşır. Bu deyimler poliçe bono ve çeki kapsar.…

Ticaret Hukuku Ünite 14

GENEL KURULUN ÜST ORGAN NİTELİĞİ Anonim ort.Organları; 1-Yönetim kur.denetçileri 2- Genel kur.Kanun v hükümleri…

Ticaret Hukuku Ünite 13

ANONİM ORTAKLIK Bir ünvan altında ekonomik amaç ve konular için kurulan, sermayesi paylara bölün. ortak.…

Ticaret Hukuku Ünite 12

KOMANDİT ORTAKLIK Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklık…

Ticaret Hukuku Ünite 11

1:Kollektif şirketin tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler kolektif şirketin mahkeme kararı ile fesih…

Ticaret Hukuku Ünite 10

1:Kollektif şirketlerde ortakların sermaye borcu ortaklığın tüzel kişlik kazanmasıyla muaccel olur. 2:İtiraz hakkı…

Ticaret Hukuku Ünite 9

1:Adi ortaklıklar borçlar kanununda düzenlenmiş olup tüzel kişiliği olmayan ortaklardır. 2:Kollektif ortaklıkta…

Ticaret Hukuku Ünite 8

1:Karşılıklı birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın…

Ticaret Hukuku Ünite 7

1:İşletmenin işlerini yürütmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri ticaret unvanına vekaleten veya benzeri bir…

Ticaret Hukuku Ünite 6

1:Mahkemece hakkında iflas kararırı verilen kişiye müflis denir. 2:Kusuru nedeniyle iflas etmiş kişye tahsirli…

Ticaret Hukuku Ünite 5

HAKSIZ REKABET: İktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her…

Ticaret Hukuku Ünite 4

TİCARET SİCİLİ:Ticari işletme ile ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüktür TİCARET SİCİLİ VE…

Ticaret Hukuku Ünite 3

Ticaret unvanı:Her tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı addır. Ticaret unvanını diğer…

Ticaret Hukuku Ünite 2

TACİR SIFATININ KAZANILMASI: a)gerçek kişilerde b)tüzel kişilerde c)donatma iştirakinde olmak üzere 3 grupta…

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Ünite 1 Ticaret Hukuku Ünite 2 Ticaret Hukuku Ünite 3 Ticaret Hukuku Ünite 4 Ticaret Hukuku Ünite 5…

Ticaret Hukuku Ünite 1

Ticaret hukukunun uygulama alanını saptamada kanun koyucular tarafından farklı sistemler ortaya çıkarılmıştır…
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim