Ted Üniversitesi Öğrenim Ücretleri 2016-2017

0 7

TEDÜ Özel Koşulları 2016-2017

TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2016-2017 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 27.500 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir.

2015-2016 ders yılı sonu itibarı ile TED Üniversitesinde kayıtlı olduğu fakülteye, 2016 yılında tekrar yerleşen öğrenciler TED Üniversitesi burslarından yararlanamaz.

Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder; verilen burs, öğrenimine İngilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. Başlangıç kurunda hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz. Öğrenciler Burs Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabidir (bk. www.tedu.edu.tr).

TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlar. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecelerini İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’i kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.