TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 7. ÜNİTE İŞLEM TABLOLARI

0 80

İşlem tablosu aslında bilgisayar ortamında yaratılan elektronik bir çalışma sayfasıdır. İşlem tabloları verilerin sunulması, düzenlenmesi, işlenmesi ve grafik biçiminde sunulması amacıyla kullanılır.

*İşlem tabloları;

Farklı türdeki verileri anlamlı parçalara ayırmamıza,

Birbirleriyle olan ilişkilerini tablo ya da grafik halinde sunmamıza,

Bu verileri farklı biçimlerde işlememize,

Sonuçları yorumlamamıza,

Doğru kararlar almamıza, yardımcı olur.

*Herhangi bir işlem tablosunu açtığımızda karşımıza satır ve sütunların oluşturduğu bir tablo gelir. Bu tablonun sütunları soldan sağa, alfabenin harfleri ile (A, B,C,D, ….Y, Z, AA, AB, AC, ….ZY, ZZ) adlandırılır.

*Satır ve sütunların kesişmesi ile oluşan dikdörtgen kutucuklara hücre adı verilir.

*Her hücre kendisini oluşturan sütun ve satıra bağlı olarak bir adres alır. Örneğin; ilk sütun ve ilk satırın oluşturduğu hücrenin adresi A1; üçüncü sütun ve dördüncü satırın oluşturduğu hücreninki ise C4 olur.

*İşlem tablosuna girilmek istenen veriler hücrelere yazılır. Ancak öncelikle bilgilerin yazılacağı hücrenin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

*İşlem tablosu ilk açıldığında A1 hücresi aktiftir. Aktif olduğunu diğer hücreler göre daha kalın çizgilerle belirlenmiş olduğundan anlayabiliriz.

*Aktif hücreyi değiştirmek için ya klavyedeki yön tuşlarını kullanırız ya da fare yardımıyla imleci istediğiniz hücrenin üstüne tıklayarak aktif hale getirebiliriz.

*İşlem tablosundaki hücrelere üç ayrı veri girilebilir.

Değerler: Rakam, tarih gibi sayılar için

Etiketler: Aylar, dolar kuru, değişim % kavramları gibi

Formüller: Tablodaki verileri kullanarak hesaplama yapmak amacıyla ,Ayrıca Fonksiyonlar da hesaplama yapmak için kullanılır.

*İŞLEM TABLOSUNA YAZILAN BİR FORMÜLÜ BAŞKA BİR HÜCREYE KOPYALAMAK İÇİN:

1.adım: Formülün yazılı olduğu hücre seçilir.

2.adım: Düzen menüsünden Kopyala komutuna tıklanır.

3.adım: Formülün yapıştırılacağı hücre seçilir.

4.adım: Düzen menüsünden Yapıştır komutuna tıklanır.

*İşlem tablosu ile yarattığımız dosyalara genelde çalışma kitabı adı verilir.

*Çalışma sayfası ise verileri girdiğimiz hesaplama ve işlemleri yaptığımız satır ve sütunların oluşmuş alanıdır.

*Çalışma kitabı bu anlamda çeşitli çalışma sayfalarını birbirine bağlayan bir cilt olarak düşünebilir.

Örneğin Excel çalışma kitabı üç çalışma sayfası ile açılır ve her bir çalışma sayfası 65.536 satır, 256 sütun ve 16.277.216 hücreden oluşur.

*Excel programı öğeleri Excel menüleri, Ad kutusu, Formül çubuğu, Tümünü seç kutusu, Sütun başlığı, Satır başlığı, Hücre belirteci ve Sayfa sekmeleri olarak sayılabilir.

*STANDART ARAÇ ÇUBUĞU

1.Otomatik Toplama: TOPLA (SUM) fonksiyonu kısa yoludur. Sayıları toplar.

2.Fonksiyon ekle: Fonksiyon ekleme iletişim kutusunu açar.

3.Artan Sıralama: Etiket türü verileri alfabetik sırada, sayıları küçükten büyüğe, tarihleri önceki tarihlerden yakın tarihe doğru sıralar.

4.Azalan Sıralama: Etiket türü verileri alfabetik sıranın tersi bir sırada, sayıları büyükten küçüğe, tarihleri yakın tarihten daha öncekilere doğru sıralar.

5.Grafik sihirbazı: Grafikler yaratmak için yararlanılan iletişim kutusunu açar.

6.Çizim: Çizim araç çubuğunun görünmesini ya da saklanmasını sağlar.

7.Yakınlaştır: Çalışma sayfasının daha yakın ya da daha uzak görünmesini sağlar.

*BİÇİM ARAÇ ÇUBUĞU

8.Birleştir ve ortala: Bitişik durumdaki hücreleri birleştirerek tek bir hücre haline getirir.

9.Para biçimi: Seçilen değerlerin bir para biçiminde sunulmasını sağlar. İstenilen para biriminin kısaltmasını ekler.

10.Oran biçimi: Seçilen değerlerin oran biçiminde sunulmasını sağlar. Yüzde(%) işaretini ekler.

11.Virgül biçimi: Seçilen değerlerin sunumunda virgül ekler (örneğin 2,000 ya da 2000 vb)

12.Ondalık değerleri artırma ya da azaltma: Seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır ekler ya da siler.

*Excel’de satır eklemek istediğiniz yere örneğin çalışmakta olduğunuz sayfada 3 numaralı satırın üzerine gelip, Giriş bölümünden Ekle komutunu seçtiğinizde, sayfa satırları ekle seçilerek 3. satır eklenir ve altındakileri bir alt satıra iterek boş bir satır açar.

*Çalışma sayfasına sütun eklemek için satır ekleme işlemine benzer bir işlem yapmanız gerekir. Giriş bölümünden Ekle komutunu seçtiğinizde sayfa sütunları ekle seçilerek diğer sütunları sağa kaydırarak boş bir sütun ekler.

*HESAPLAMAK

-Formül ya da fonksiyonların başına eşittir (=) işareti konulmadığında Excel etiket olarak algılar. Formül ya da fonksiyonlar eşittir (=) ile başlamalıdır. Ayrıca parantezlere de dikkat edilmelidir.

-Sayı aralığı yan yana ya da alt alta gelmiş hücrelerin oluşturduğu dizindir. Başlangıç ve bitiş hücre adresleri arasına iki nokta üst üste  konulur.

-İşlem tablosundaki bir değeri değiştirdiğimizde, işlem tablosu kendiliğinden bu değerle ilgili yaptığımız tüm hesaplamaları günceller.

*GRAFİK OLUŞTURMAK

-Excel’de tablo olarak hazırlanan her verinin grafik biçiminde sunulması mümkündür.

a)Veriler seçilir,

b)Ekle bölümü tıklanır,

c)Grafik türü seçilir,

d)İstenilen tür belirlenir ve ileri düğmesi tıklanır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim