Temel Bilgi Teknolojileri Ders Özetleri

0 65

Bilgiyi iletmekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1Maddi cihazlar 2Kavramsal araçlar.

Kullanıcı ve bilgisayarın karılıklı etkileimini sağlayan birimlerin genel adı Giriçıkı

birimleridir.

Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına

yazılım denir.

Windows 98* windows 2000* windows XP* iletim sistemleridir.

Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.

Kelime işlemcilerle metin düzenleme* metin biçimlendirme* metin yazdırma* metin

saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.

fx düğmesinin ilşevi aktif hücreye işlem yaptırmaktır.

Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Anahat* normal* slayt* slayt sıralayıcısı

görünümü

Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından

yararlanmak için WortArt kullanılır.

Bilgisayarda çeitli ekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla

kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır.

Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir.

Bilgisayar ağını oluturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki arayüz

donanımı* İletim yöntemi* Fiziksel iletim ortamı* Ağ iletim sistemi

Bilgisayarlararası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir.

Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberlemekte kullandıkları dile ağ protokolleri

denir.

Eğitim kurumlarının internet adreslerindeki uzantısı .edu

iki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden

haberlemesini Email sağlar.

internet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan

programlardan biri internet Explorer’dır.

Algoritmaların grafiksel ekiller kullanılarak gösterimine Akı şeması denir. Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön aratırma’dır.

Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir.

Kelime işlemcilerde metin saklama* yazdırma* düzenleme* biçimlendirme yapılabilir ama

metin karakteri oluşturulamaz.

işlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak* karmaık

hesaplamalar ve işlemler yapmak değişikleri kendiliğinden güncellemek* eğer türü

sorular sormaya olanak tanımak.

Bilgi ilem sürecinin adımları: kaydetme* sıralama* sınama* sınıflandırma.

Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için

kullanılan menü Görünüm menüsüdür.

Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.

Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden

kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir.

Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle

menüsüdür.

Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi

üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir.

Windows 2000 işletim sistemidir.

Kelime işlemci programında* yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son

halini görüntülemek için Baskı Önizleme kullanılır.

Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir.

Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.

Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere

kısayol denir.

Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme

sürecindeki rolü

Bilgi ilem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme* Sınama*sınıflandırma* Özetleme*

Eriim* Hesaplama* Saklama*Çoğaltma* iletme

Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.

Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB’dir. Bilgisayara belirli bir ii gerçekletirmesi için verilen komutlar toplamına program denir.

Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya

yönelik programlara paket programlar denir.

Tek kullanıcının her defasında tek bir ii yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim

sistemi : Tek kullanıcıtek görev’dir.

Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır.

Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya* dosya aç* kaydet* önizleme* sözlük

denetimi* kes* kopyala*yapıştır*geri al* yinele*bağlantı ekle* yakınlaştır.

Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy)

Yapıtır komutunun kısa yolu Ctrl+V

Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new)

Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all)

Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X

MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar.

Kelime işlemcilerde metni oluturan harf* rakam* sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.

=TOPLA(D712) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.

Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek

istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.

alıntıdır

Temel Bilgi Teknolojileri Soru Cevap

​

Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalıan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan

programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

Cevap:işletim Sistemi

Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir?

Cevap:Bilgi teknolojileri Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır?

Cevap Dosya menüsünden çıkı komutuna tıklanır

Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap Araç Çubukları

Kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birim nedir?

Cevap Karakter

Önceden belirlenmiş, slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir ablon seçmeyi, hangisi sağlar?

Cevap Tasarım şablonu

Üzerinde metinlerin yazıldığı, ekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

Cevap Sunu Penceresi

Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, hangisidir?

Cevap Arka Plan

Bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

Cevap Kayıt

Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite ne ifade edilmektedir?

Cevap Bilgisayar Kaynağı

Her bilgisayarın yanındaki iki komusuna bağlı olduğu topoloji türü, hangisidir?

Cevap Halka Topolojisi

Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil ne ile ifade

edilmektedir?

Cevap Ağ Protokolleri

COM türü alan adı, neyi gösterir?

Cevap Ticari Kurulu

Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, hangisidir?

Cevap Dosya Transfer Protokolü

Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü hangisidir?

Cevap Rom Bellek

Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, düğmelerden hangisi tıklanır?

Cevap Balat

Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, nedir?

Cevap Ctrl + A

Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan heceleme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, hangisidir?

Cevap Ekle

Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, nedir?

Cevap Slayt Görünümü

Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap Tüm slaytlarda görünür

Paint ne tür bir programdır?

Cevap Piksel Tabanlı

Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, hangisidir?

Cevap Fiberoptik kablo

Yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

Cevap Ağ Omurgası

Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, hangisidir?

Cevap TCP Protokolü

internet’e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan hangisidir?

Cevap  Ftp Sunucusu

Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleme türü, hangisidir?

Cevap E – Liste

Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, hangisidir?

Cevap Telnet

Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?

Cevap Veri

Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı hangisidir?

Cevap Salt Okunur Bellek

Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletişim kutusunu kapatmak için, hangi tuşa basılmalıdır?

Cevap Alt + F4

Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap Önizleme

Biçimlendirme araç çubuğundaki hangi seçenek seçilen metnin daha koyu görünmesini sağlar?

Cevap Kalın

Sunum programı başlatıldığında ekrana, hangi kutu gelir?

Cevap Başlangıç iletişim Kutusu

Yeni bir slayt oluturmak için seçilen “Yeni Slayt” seçeneği, hangi menüde bulunur?

Cevap Ekle

Bir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

Cevap Tekrarlayıcı

Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, hangisidir?

Cevap GOV

internette bilgisayarların birbirleriyle haberlemek için kullandıkları ortak dil ne ile ifade edilmektedir?

Cevap TCP / IP

Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi olmadan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri

görüntüleyebilmesi hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap Sabit içerikli Bilgi

işlemlerin bölümler halinde tasarlandığı ve yukarıdan aağıya doğru tanımlandığı teknik hangisidir?

Cevap Ardışık Yapı

Bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan nedir?

Cevap işletme Bilgi Sistemi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim