Ticaret Hukuku Ünite 10

0 89

1:Kollektif şirketlerde ortakların sermaye borcu ortaklığın tüzel kişlik kazanmasıyla muaccel olur.
2:İtiraz hakkı sadece yönetici ortağa aittir.
3:Olağan işlerde yönetim hakkı sadece yönetici ortaklara ait iken olağanüstü işlerde yönetim hakkı bütün ortaklara aittir.
4:Yönetici ortağın azli için ortaklar arasında çoğunluk sağlanamazsa mahkemeye başvurmak gerekir.
5:Ortaklık sözleşmesinde yönetici belirlenmesi şart olmadığı için sadece bir ortağa yönetim hakkının tanıması söz konusu olamaz.
6:Koollektif ortaklarda rekabet yasağının sınırı şirketin fiilen uğraştığı iştir.
7:Kollektif ortaklarda rekabet yasağı ticaret kanunu ile düzenlenmiştir ancak ortaklar sözleşme ile bu hükümleri istedikleri gibi düzenleyebilirler.
8: Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça sermaye olarak konan mallarının mülkiyetinin ortaklığa ait olduğunu ve hakların ortaklığa devredilmiş olacağını ifade eden kavrama mülkiyet karine si adı verilir.
9:Alacakmuaccel ise ortaklık sözleşmesi tarihinden itibaren 1 ay içinde ortaklıkça tahsil edilmesi gerekir.
10:Kollektif şirketlerde rekabet etme yasağı bulunmaktadır rekabet yasağını ihlal eden ortağa karşı açılacak davalar durumun öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve durumun meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde zamanaşımına uğrar.
11:Koollektif ortaklıkta ortak kullandığı oydan karar alınıncaya kadar geri dönebilir ,karar alındıktan sonra oydan dönemez ancak iradesi hata,hile ,ikrah,tehdit gibi sebeplerde feshedilmiş ise uyun iptali için dava açabilir.
12:Yönetim hakkında sahip olanların itiraz hakkında vardır bu nedenle itiraz hakkının yönetim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
13:Kollektif ortaklıkta kural olarak ortaklardan her biri ayrı ayrı ortaklığı yönetme hakkına sahiptir bu nedenle ortaklığı yönetmek ortak için hem bir hak hem bir borçtur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim