Ticaret Hukuku Ünite 4

0 109

TİCARET SİCİLİ:Ticari işletme ile ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüktür

TİCARET SİCİLİ VE ÖRGÜTÜ:Ticaret sicili ülkemizde ilk olarak 1926 tarihli ticaret kanunumuz ile girmiştir,1957 tarihli türk ticaret kanunu da ticaret sicili düzenlemiştir,ticaret sicili memurları ile ilgili suçlardan devlet memurları gibi cezalandırılır

TESCİL VE İLANI GEREKLİ KONULAR:
Tescil:İlgili ticari işletmenin bulunduğu yer ticaret siciline yapılır.
İlan:Bütün Türkiyede etkin olmak üzere Ankarada yayımlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır
Tescil Yöntemi:Kural olarak tescil süresi tescili gerekli işlemin olmasından itibaren 15 gündür
Tescil talebi yazılı şekilde dilekçe ile yapılır

İNCELEME SONUÇLARI:Sicil memuru yaptığı inceleme sonucu talebi ya kabul eder ya reddeder veya geçici tescile karar verir red halinde ilgililer 8 gün içinde ticari mahkemelere itiraz edebilir,mahkemenin kararına karşı ilgililer 15 gün içinde temyize gider,3 ay içinde anlaşmazlık kanıtlanmazsa geçici kayıt silinir,ilama göre geçici kayıt ya kesin kayda çevrilir ya da silinir .

TESCİL ZORUNU:Tescili gerekli konuların tescil ettirilmesi kanuni zorunluluktur,aksi halde TTK m.40 yaptırımlar uygulanır .

İLAN:Tescil edilen her husus ilan edilmez,ilan ankarada yayımlanan bütün türkiyedeki sicil ilana özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır

KARİNE:Bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun veya sonucun çıkartılmasıdır

TESCİLİN SONUÇLARI:Ticaret sicili açıklayıcı niteliktedir,ticaret ortaklıkları ancak ticaret siciline tescil anında tüzel kişilik kazanır

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim