Ticaret Hukuku Ünite 6

Ticaret Hukuku Ünite 6

1:Mahkemece hakkında iflas kararırı verilen kişiye müflis denir.
2:Kusuru nedeniyle iflas etmiş kişye tahsirli müflis denir.
3:Uyuşmazlığa yol açan eylem veya hukuki olayın ispatı için kullanılmasına usul hukukunun izin verdiği her türlü şeye kanıt denir.
4:İflasından önce veya sonra alacaklıların zarara sokmak kastıyla hileli işlemler yapan kimseye hileli müflis denir.
5:Yıl içinde dolan yevmiye defterinin kapanış tastikinin dolduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yapılması gerekir.
6:Tacir sıfatı sona erse dahi tutulan defterle 10 yıl süre ile saklanmalıdır.
7:Envanter ve bilançolar açıklık ve doğruluk esasına göre düzenlenir.,
8:Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre en az bilgi ile tasnifli olarak hesaplara dağıtan deftere büyük defter denir.,
9:Ticari defterlerin tamamının incelenmesi amacıyla mahkemeye verilmesine teslim denir.
10:Beyana tabi defterler;günlük defter,büyük defter,envanter defteri,karar defteri.
11:Büyük defter onamaya tabi defterlerdendir.
12:Onamaya tabi defterler;defteri kebir,yevmiye defteri,envanter ve bilanço defterleri
13:Defterini kaybeden tacirin ticaret mahkemesinde aldığı belgeye zayi belgesi denir.
14:Mahkemenin defter içeriğini sahibi lehine hüküm vermeye uygun görmesi halinde tamamlayıcı yemine başvurulur.
15:Ticari defterlere geçirilecek kayıtların Türkçe olması zorunludur.
16:Miras,iflas ve ortaklık uyuşmazlıklarında ticari defterlerin mahkemeye teslimi gerekir.
17:Karar defterlerini tüzel kişi tacirler tutmak zorunda oldukları halde gerçek kişiler karar defteri tutmak zorunda değildirler.
18:Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiki ocak ayının sonuna kadar yapılır.
19:Tacirin saklmakla yükümlü olduğu defter ve belgeler doğal bir afet sonucu saklama süresi içersinde yitirildiği halde zayi belgesi almamaış olmasınıın yaptırımı defterlerinin ibrazı istenildiği hallerde tacir ibrazdan kaçınmış syılır.
20:Kanun ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olmasını anlaşmazlığın tacirler arasında ve her iki taraf için ticari iş niteleiğinde olması genel koşuluna bağlanmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ