Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ticaret Hukuku Ünite 8

0 145

1:Karşılıklı birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın denkleştikleri oranda sone ermesine takas denir.
2:Eski borcun ortadan kalkması amacıyla yeni bir borç ilişkisinin kurulmasına yenileme denir,yenilemede borçlu alacaklı ile anlaşarak eski borcun yerine yeni bir borç altına girmekte alacaklı da eski alacağından vazgeçerek yeni alacak kazanmaktadır.
3:Poliçe bono ve çekten oluşan ticari senetler için kullanılan bir diğer ada kambiyo senedi denir.
4:Bir hukuki işlem kanunlarda öngörülen şekle uygun olarak yapılmadıkça geçerli olmayacak ise bu şekle geçerlik şekli adı verilir.
5:Cari hesabın sona ermesi ;cari hesapta bi süre öngörülmüşse sürenin dolması ile cari hesap sözleşmesi sona erer,cari hesap sözleşmesi belirsiz süreli ise taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması ile sona erer,taraflardan birinin iflas etmesi kanun gereği cari hesap sözleşmesini sona erdirir.
6:Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti sıhhat şartına bağlıdır.
7:Cari hesapta tarafların hukuki durumu sözleşmenin sonunda hesabın kesilmesiyle belli olur.
8:Cari hesabın içeriğini karşılıklı alacaklar oluşturur.
9:Anlaşmadan önce doğmuş alacakların cari hesaba geçirilmesinin şartı sözleşmede ön görülmesidir.
10:Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir bunlar;hesap devresi ve anlaşma süresidir.
11:Cari hesaptaki uyuşmazlıklara ilişkşn davalar 5 yıl da zaman aşımına uğrar.
12:Cari hesap sözleşmesinin hukuki niteliği özel bir takas rejimidir.
13:Cari hesaba geçirilmesi için tahsil edilmesi koşulu aranan senetler kambiyo senetleridir.
14:Cari hesapta bakiye hesabın kesilmesinde istenir.
15:Cari hesabın anlaşma süresi 1 takvim yılıdır.
16:Cari hesap sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda zaman aşımı süresi sözleşmenin sona ermesinden itibaren başlar.
17:Yazılı şekil cari hesap şeklinin geçerlilik şartıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim