Ticaret Hukuku Ünite 9

0 37

1:Adi ortaklıklar borçlar kanununda düzenlenmiş olup tüzel kişiliği olmayan ortaklardır.
2:Kollektif ortaklıkta yönetim hakkının bölünmesi mümkündür ,ama bu durumun sözleşmede açıklanması gerekir.
3:Ortaklık sözleşmesinin unsurları;sözleşme , kişi,ortak amaç,sermayedir.
4:Ortaklar ortaklık amacının gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi ortaklığa getirmek zorundadır ,ortaklar bütün mal ve emeklerini sermaye olarak koymak zorunda değillerdir.
5:Kollektif ortaklıkta ortaklar tüm mal varlıkları ile sınırsız ve zincirleme sorumludurlar.
6:Kollektif ortaklıklara öncelikle emredici hükümler uygulanır.
7:Ortaklar ortaklık amacının gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi ortaklığa getirmek zorundadır ortaklar bütün mal ve emeklerini sermaye olarak koymak zorunda değillerdir.
8:Adi şirket gibi donatma iştirakının da tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
9:Şirketler hem gerçek kişiler hemde tüzel kişiler arasında kurulur .
10:Şahıs şirketlerinde ortaklar sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı kadar değil tüm mal varlıklarıyla sorumludur if şirket de bir şahıs olduğu için ortakların sorumluluğu sınırsızdır.
11:Kooperatifler Türk ticaret kanunu değişmeden önce ticaret kanunu içinde düzenleniyor iken değişiklikten sonra ayrı bir bir kooperatiff kanunu çıkartılmıştır.
12:Limited şirketler ez az 2 en fazla 50 ortakla kurulurlar .
13: Sınırlayıcı hükümler bulunmadığı gibi bunlar kollektif ortaklıklara uygulanmaz.
14:Kollektif ortaklık sözleşmesi düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil edilmelidir.