Uyap 2 Final Çalışma Soruları

0 58

*MAAŞ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ EKRANI MAL MODÜLÜNE AİTTİR.
*İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA TARAFLARA AİT MAL BİLGİLERİNİN SİSTEME KAYDEDİLMESİNİ VE GÜNCELLENMESİNİ KAPSAYAN İŞLEMLER VE ONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRANLARDAN OLUŞAN MODÜL REHİN İŞLEMLERİ MODÜLÜDÜR.
*SİSTEMDE AYRI BİR EKRANDA BİLGİ GİRİŞİ YAPILAMAYAN MAHCUZ MALLARIN BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLDİĞİ EKRANA DİĞER MALLAR BİLGİSİNİN GİRİLDİĞİ EKRAN DENİR.
*TARAF BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ DOSYA İŞLEM MODÜLÜ İÇERSİNDE YER ALIR.
*SİSTEM İŞLETİMİNE GEÇMEDEN ÖNCE AÇILMIŞ DOSYALARA AİT BİLGİLERİ SİTEME AKTARMAK İÇİN KULLANILAN EKRANA ESKİ DOSYA GİRİŞİ EKRANI DENİR.
*BORÇLUNUN BÜTÜN MENKUL VE GAYRİMENKULLERİNİN ALACAKLIYA OLAN BORCUNU KARŞILAMASI DURUMUNDA ALACAKLININ TALEBİ ÜZERİNE ALACAKLI İÇİN ALACAĞINA DAİR BELGE HAZIRLAMASI İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI EKRAN ACİZ BELGESİNİN HAZIRLANMASI EKRANI DENİR.,
*SİSTEME TEMİNAT SATIŞ AVANS TAHSİLATI OLARAK KAYDEDİLEN TAHSİLATLARIN NEDENLERİNİN BORÇ TAHSİLATI OLARAK GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAYAN EKRANA TAHSİLAT NEDENİ GÜNCELLEME EKRANI DENİR.
*AÇILMIŞ OLAN İCRA DOSYASININ İŞ BÖLÜMÜ GEREĞİNCE YADA İLGİLİ DURUMLARDA İLGİLİ KISMININ AYRILARAK İLGİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİLDİĞİ EKRAN DOSYA TEFRİK İŞLEMLERİ EKRANI DENİR.,
*DOSYA HESAP BİLGİLERİ EKRANI HARÇ VE KASA İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR.
*BANKO DEKONTU BİLGİSİNİN GİRİLMESİ EKRANI HARÇ VE KASA İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR.
*İSTİHKAK İDDİASI İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR.
*YED-İ EMİN İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜNDE YER ALIR.

*SIRA CETVELİNİN OLUŞTURULMASI EKRANI SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ NDE YER ALIR.
*İCRA İŞLEMLERİ SIRASINDA TARAFLARDAN ADRESLERİ BİLİNMEYENLERİN ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ İÇİN BAŞKA KURUMLARA ARAŞTIRMA YAZISI YAZILMASI İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI EKRAN GENEL ARAŞTIRMA YAZISI HAZIRLANMASI EKRANIDIR.
*İCRA İFLAS İŞLEMLERİNDE TAHLİYE YAZISI HAZIRLANMASI EKRANI GENEL YAZILAR MODÜLÜNDE YER ALIR.
*İCRA ESAS DEFTERİ EKRANI RAPORLAR MODÜLÜNDE YER ALIR.
*ANAHTAR AKTARIM EKRANI SİSTEM İŞLEM MODÜLÜNDE YER ALIR.
*ŞABLON ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ EKRANI SİSTEM İŞLEM MODÜLÜNDE YER ALIR.
*MEZAT SALONU İŞLEMLERİ EKRANI TANIMLAR MODÜLÜNDE YER ALIR.
*YIL SONUNDA DEVREDEN DERDEST DOSYA KAPALI DOSYA TAHSİLAT BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİNİ KAPSAYAN İŞLEMLER VE ONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRANLARDAN OLUŞAN ALT MODÜL DEVİR İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ DENİR.
*TASFİYE KARARININ DAHA ÖNCEDEN TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILAN VE TEBLİGAT EKİNİN HAZIRLANMASI VE SİSTEME AKTARILMASI EKRANI İFLAS İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜNDE YER ALIR.,
*DAHA ÖNCEDEN TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILAN TEBLİGAT EKİNİN DÖNEMEMESİ ÜZERİNE TEKİT YAZISI HAZIRLANMASI İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EKRAN POSTA BİRİMİNE UYARI YAZISI HAZIRLANMASI EKRANINDA YER ALIR.
*VEKİLLİKTEN AZLEDİLEN VEKİLLERE TEBLİGAT EKRANI OLAN MODÜL GENEL İŞLEMLER MODÜLÜDÜR.
*SIRA NO GÜNCELLEME EKRANI RAPORLAR MODÜLÜNDE YER ALMAKTADIR.
*TAŞINMAZIN İMAR DURUMU BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ EKRANI SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜNE AİTTİR.
*MAHKEMELERDE YANLIŞ YAPILAN REDDİYATLARIN İPTALİ İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRAN HARÇ MASRAF REDDİYATI HESAPLAMA İPTAL EKRANINDA YER ALIR.
*GELEN DERGİ VE KİTAPLARIN KAYDEDİLMESİ MODÜLÜ DİĞER MODÜL ARASINDA YER ALIR .
*DURUŞMA TUTANAĞI EKRANI DURUŞMA MODÜLÜNDE YER ALIR.
*AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI KARAR MODÜLÜNDE YER ALIR.
*TARAF BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ BİLGİ GİRİŞ MODÜLÜNDE YER ALIR.
*HAVALESİ YAPILMIİŞ DOSYALAR EKRANI HAZIRLIK MODÜLÜNDE YER ALIR.
*BANKA HESABI TANIMLAMA EKRANI HARÇ MODÜLÜ EKRANINDA YER ALIR.
*MAHKEMELERDE YAPILAN TEBLİGAT REDDİYATLARININ TOPLUCA BİR EKRAN ÜZERİNDEN SERİ OLARAKYAPILMASI İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ EKRAN TOPLU POSTA REDDİYAT HESAPLARI EKRANIDIR.
*BANKAYA YATIRILAN VE ÇEKİLEN PARALARIN SORGULAMA İŞLEMİNİNİN YAPILDIĞI GÖRÜNTÜLENDİĞİ VE YAZDIRILDIĞI EKRAN BANKA HESAP HAREKETLERİ RAPOR EKRANIDIR.
*UZMANA BAŞKAN TARAFINDAN YALNIŞ HAVALE EDİLMİŞ DOSYANIN UZMAN TARAFINDAN İADE EDİLDİĞİ EKRAN HAVALE EDİLEN DOSYANIN İADE ETME EKRANIDIR.
*ADLİ TIP KURUMUNUN MUAYENEYE GELEN GELECEK KİŞİNİN GÖRÜNTÜLENDİĞİ EKRAN GEL DEFTERİ SORGULAMA EKRANIDIR.
*TRAFİKLE İLGİLİ OLAYLARDA İNCELEME YAPILDIKTAN SONRA YAZILAN RAPOR EKRANI TRAFİK ID RAPORU EKRANIDIR.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim