Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

UYAP 6 -10 ARASI ÜNİTELERDEN SORULAR VE CEVAPLARI

0 4.518

1. Cumhuriyet başsavcılığı hangi hallerde soruşturma başlatabilmektedir?
C:müşteki veya vekilinin savcılığa başvurarak şikayette bulunması.
Özel ve tüzel kişiliklerin savcılığa ihbarda bulunması
Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların savcılığa getirilmesi .bunların dışından savcı kendiliğinden de soruşturma başlatabilmektedir.
2. Yargılama sonucu verilen cezanın uygulanmasına ne ad verilir?
C:infaz
3. Cumhuriyet başsavcılığı ,cezaevinden gelen şartla tahliye ,vasi,hükümlü ,izin ve nakil taleplerininereye göndermektedir?
C:adalet bakanlığına yada ilgili mahkemeye
4. Haberleşme ,yazışma ve teknik iletişim gibi anlamlara karşılık gelen kelime nedir?
C:muhabere
5. Cumhuriyet başsavcılığı alt sistemi hangi modül ve ekranlardan oluşmuştur?
C:*soruşturma işlemleri modülü
*tevzi modülü
*kararlar modülü
*muhabere modülü
*emanet işleri modülü
*yasa yolları ve esas işlemler modülü
*ilamat işlemleri modülü
6. Aşğ. Hangisi cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü faaliyetlerden biridir?
C:soruşturma süresi boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta ,bilirkişiye başvurmakta,arama yaptırma ,tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte ,gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir.
7. Cumhuriyet başsavcılıklarında tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modül aşğ. Hangisidir?
C:soruşturma işlemleri modülü
8. Sanık hakkında daha önceden başka davalardan dolayı verilmiş tecilli ilamlar olup olmadığının sorgulandığı ekran hangisidir?
C:tecilli ilam sorgulama
9. Cumhuriyet baçsavcılığı ile ilgili aşğ. İfadelerden hangisi doğrudur?
C:savcı,takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerinde dava açabilmektedir.
10. Cumhuriyet başsaccılığı soruşturma süresi boyunca vakayı aydınlatmak için hangi işlemleri uygular?
C:*ifade almak
*bilirkişiye başvurmak
*tedbir koymak
*sanığın tutuklanmasını talep etmek
11. Aile içi şiddet içeren suçlarda savcı,tedbir talebini hangi mahkemeye yapmaktadır?
C:nöbetçi sulh hukuk mahkemesine
12. Soruşturma dosya açma işlemi uyap tan yapılmayan dosyaların uyap a kaydedilmesi için kullanılan ekranın adı nedir?
C:derdest soruşturma dosyası kaydetme
13. Sorgulama alt modülü altında dosya içinde bulunan tüm evraklar ,kararlar ve sefahat bilgilerine geçiş yapılabilen ekran aşğ. Hangisidir?
C:dosya ayrıntı gösterme ekranı
14. Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzekkerelerin hazırlandığı alt modül aşğ. Hangisidir?
C:müzekkere alt modülü
15. Telefon tespit talebi bilgileri soruşturma işlemleri modülünde hangi alt modül altında gerçekleştirilir?
C:müzekkere alt modülü
16. Soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat gönderilmesi işlemlerini kapsayan modül aşğ. Hangisidir?
C:talimat alt modülü
17. Tahsilat fişi ve tebligatının hazılanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekran hangisidir?
C:ön ödeme bilgilerinin kaydedilmesi
18. Nöbetçi savcılık işlemleri alt modülünde gerçekleştirilen işlemler hangileridir?
C:*otopsi
*şüpheli ölüm olayları
*ölümlü trafik kazaları
19. Hazırlık dosyalarının ,soruşturulmak üzere savcı ve /veya bürolara dağıtılması işlemlerini ve savcı tarafından hazırlanan kararların mahkemeye dağıtılması işlemlerini kapsayan modül aşğ. Hangisidir?
C:tevzi modülü
20. Cumhuriyet savcılarının yürütmüş olduğu soruşturma sonrasında elde ettiği kanıtlar ve deliller kapsamında ceza mahkemelerine açacağı davanın savcılıkça verilen kararının adı aşğ. Ahngisidir?
C:iddianame
21.aşğ. Hangisi takipsizlik kararı ile ilgili doğru bir ifadedir?
C:savcının kamu davasının açılmasına yer olmadığı yolundaki kararıdır.
22.cumhuriyet savcılarının düzenledikleri iddianameler ,”iddianame görüldü işlemleri”,ekranın hangi bloğunda yer alan tabloda görüntülenmektedir?
C:otomatik tevziye tabi soruşturma dosyaları
23. Tevzi işlemi için günlük bazda rapor sağlayan ekran aşğ. Ahngisidir?
C:günlük tevzi listesi
24. Ceza kovuşturmasında araştırmayla görevli makamların düzenlediği araştırma sonuçlarını içeren rapor aşğ. Hangisidir?
C:fezleke
25. Emanet eşya inceleme işlemleri alt modülü hangi ekranlardan oluşmaktadır?
C:*emanet eşyanın incelenmesi
*incelemeye gitmiş emanet için yazı hazırlanması
*inceleme sonuç bilgilerinin kaydedilmesi
26. Emanet para iade işlemleri alt modülü aşğ. Hangi ekranlardan oluşmaktadır?
C:*reddiyat makbuzu hazırlanması
*döviz kaydının kapatılması
27. Farklı birimlerde depolanmış ,emanet eşyaları geri almak için talep yazısı hazırlanması ve bankaya yatırılan paranın çekilmesi için yazı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşğ. Hangisidir?
C:emanet hazırlık işlemleri
28. Adalet bakanlığının bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hakim,savcı avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsayan alt modül hangisidir?
C:bakanlık muhabere işlemleri alt modülü
29. Fezleke işlemleri hangi modül içerisinde yer almaktadır?
C:kararlar modülünde yer almaktadır
30.müzekkere alt modülü hangi modül içerisinde yer almaktadır?
C:soruşturma işlemleri modülünde
31. Davetiye hazırlanması hangi modülü kapsamaktadır?
C:emanet iade işlemleri alt modülünü kapsamaktadır.
32. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan yüksek mahkemede bir dea daha tetkiki imkanını sağlayan kanun yolu aşğ. Hangisidir?
C:temyiz
33. İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indirimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalacağını göstern süre belgesinin hazırlanması işmeinin yapıldığı ekran hangisidir?
C:hapis cesasının infazı
34. Ceza davalarında karar açıklandığında 7 günlük temyiz süresi işlemeye başladığı için gerekçeli karar yazılana kadar süreyi durdurmak için yapılan talebe ne ad verilir?
C:müddeti muhafaza
35. Temyiz talep bilgilerinin kaydedilmesi hangi modül kapsamındadır?
C:olağan yasa yolları alt modülü
36. İçtima işlemleri ekranında yapılan işlem aşğ. Hangisidir?
C:bir hükümlüye ait aynı türden birden fazla cezayı tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme işlemlerinin yapıldığı ekran dır.
37. Olağan yasa yolları alt modülünde kaç tane alt modül vardır?
C:temyiz işlemleri alt modülü
Olağanüstü yasa yolları alt modülü olmak üzere 2 tane modül vardır.
38. Mahsup giriş /güncelleme ekranı hangi alt modülde yer alır?
C:tutukluluk –firar alt modülünde yer alır.
39. İlgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modül hangisidir?
C:katip işlemleri
40. Duruşma savcılarının duruşma öncesinde duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekran aşğ. Hangisidir?
C:esas defter bilgileri
41. Tebligatın yapıldığı tarihten bir süre sonra kullanıcının başka bir işlemi başlatması amacıyla uyarılması işleminin yapıldığı ekran hangi alt modül altında yer alır?
C:sorgulama alt modülü
42. Ceza mahkemelerinin bir üst derece yargı mercii aşğ. Ahngisidir?
C:yargıtay
43. Ceza mahkemelerinde dava dosyası aşğ. İşlemlerden hangisi ile başlar?
C:iddianameyi değerlendirme işlemleri ile başlar
44. Talimat üst yazısı hazırlanmsı ekranında hangi işlem gerçekleştirilmektedir?
C:talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
45. Aşğ. İşlemlerden hangisi ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar?
C:iddianamenin kabulü
46. Tenzip zaptında kullanılan kavramlar ile ilgili aşğ. İfadelerden hangisi doğrudur?
C:tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kağıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
47. Sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden esas no almış dosyaların taranarak sistem kapsamına alındığı ekran hangisidir?
C:derdest dosya girişi
48. Dava dosyasını kapatan, son kararın verilmesi gibi işlemler hangi modülde gerçekleştirilir?
C:karar işlemleri modülünde
49. Aşağıdakilerden hangisi tebligat işlemleri arasında yer alır?
C:alınan kaarın bildirilmesi için yapılması gereken işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi
50.davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştiği modül aşğ. Hangisidir?
C:temyiz modülü

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com