Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Zabıt Katipliği Sınavında Merak Edilen Konular

10 219

Zabıt Katipliği Alımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.      Zabıt Katipliğine Başvuru Koşulları Neler Olmaktadır?

Zabıt katipliği alanında çalışmak isteyen kişiler için yerlerine getirilmesi gereken bazı koşullar yer almaktadır. Bu koşullara Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmenliğinin 5. ve 6. Maddelerince bakacak olursak,

Cevap:

a.      Genel Şartlar

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

·         İlk defa atanacak olan kişiler için yapılacak zabıt katipliği sınavının son başvuru gününde 657 sayılı Kanunun 40. Maddesinde bulunan yaş şartlarını sağlaması ve yine merkezi sınav yani Kamu Personel ve Seçme Sınavına girilen güne kadar 35 bitirmemiş olmak.

·         Askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik ilişkisi bulunmamak, kişi askerlik çağında ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya ertelemiş olmak ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

·         657 sayılı Kanunun 48/1 – A/5 bendinde geçerli olan suçlardan herhangi birine mahkûm olmamak.

·         657 sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak şartı ile kişinin görevini devamlı yapmasında herhangi bir engel teşkil edecek bir akıl hastalığına sahip olmamak.

·         Kişi için kamu haklarından mahrum olmamak.

·         Arşiv araştırma sonucunca olumlu olmak.

 

b.      Özel Şartlar

·         Fakülte ya da yüksekokulların adalet meslek yüksekokulları, bilgisayar bölümü, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi ya da dengi okullar, adalet ön lisans programı, diğer lise ya da herhangi bir denkliğinde olan kurumun bilgisayar ve ticaret bölümlerinin birisinden mezun olmak. (Bu öğretim kurumlarından mezun olan kişilerden herhangi bir daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmemektedir.)

·         Yukarıda bahsi geçen kurumların dışında en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olarak, yapılacak olan en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş olan kurslar sonucu verilecek olan bilgisayar ya da daktilo sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitimlerince daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamlamış olan kişiler bu durumu resmi olarak belgeledikleri taktirde söz konusu kurumlardan bilgisayar ya da daktilo sertifikası almasına gerek yoktur.)

·         Meslek liselerinde okutulmakta olan ve Bakanlık tarafından tüm komisyonlara gönderilmiş daktilografi ders kitabı içeriğinden seçilerek yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ya da daktilo ile (kişinin tercihine nazaran F ya da Q klavye kullanılabilmektedir) üç dakika içerisinde yanlışsız ve vuruş hesabı yapılmaksızın en az doksan kelime yazmak. (Bu koşulun varlığı ilgili olan adalet komisyonlarının başkanlığınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek ve vuruş hesabı yapılmaksızın üç dakika içerisinde herhangi bir yanlış yapmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

·         Adayların sınavda verilen doksan kelimeyi yanlış olmaksızın yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık olunup olunmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde bulunan kelime ve cümlede yapılmakta olan tekrarlar nedeniyle metinde anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

 

2.      Zabıt Katipliği Sınavında Kullanılacak Olan Klavyenin Herhangi Bir Önemi Var mıdır?

Cevap: Zabıt katipliği için yapılmakta olan sınav başvurusunda klavye çeşidinin hiçbir engeli söz konusu olmayıp, adaylar istedikleri bir klavye türü üzerinden sınava girebilmektedirler.

 

3.      Zabıt Katibinin Görevleri Neler Olmaktadır?

Cevap: Zabıt katiplerinin sahip olduğu görevler Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğince belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinin zabit katibine empoze ettiği görevler;

·         Duruşmalara ve keşiflere katılmak, hakim tarafından yazdırılmakta olan ve direk olarak yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa geçmek.

·         Ara kararlarını yerine getirmek.

·         Gerekçeli olan kararları hakimin bildirmiş olduğu gibi kayıtlara geçmek.

·         Yargılaması devam etmekte olan dosyaların düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesi işlemini sağlar.

·         Tamamlanarak bir kesinlik kazanan dosyaları arşive kaldırtır,

·         Dosya inceleme tutanağı düzenler ve tarafların dosyaları incelemesinde nezaret gösterir.

·         Tutanak ve kararları dikkatli ve itinalı bir şekilde yazar ve kesinlikle imzasız bırakmaz,

·         Cevabı alınmayan müzekkerelerin tekidini yapar.

·         Dizi pusulası düzenler.

·         Mevzuattan kaynaklanan ya da hakim veya yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri uygunlukla yerine getirmek.

 

4.      Zabıt Kâtibi Görevinde Yükselebilir mi?

Cevap: Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yönetmeliğince bu sorunun cevabına bakacak olursak zabıt katibi ünvanına sahip olarak görev yapan personelin görevde yükselme şartları belirtilmiş olup, bu yönetmelikçe zabıt katibi ünvanına sahip olarak görev yapmakta olan personelin yönetmelikte geçen şartlara haiz olmakta ise Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü gibi unvanlara yükselmesi aşağıdaki şartlara bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek adına;

·         En az dört yıllık yüksekokul, adalet yüksek okulu ya da fakülte, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitim ön lisans programlarından birisinden mezun olmak.

·         En az beş yıl süresinde zabıt katipliği kadrosunda bulunmak şartı ile toplamda sekiz yıl hizmet sunmuş olmak.

İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek adına;

·         En aza dört yıllık fakülte, yüksekokul ya da adalet yüksekokulu, adalet meslek eğitimi ön lisans programı ya da meslek yüksek okullarının adalet bölümü mezunu olmak.

·         Bilgisayar işletmeni, programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, satın alma memuru, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, sekreter, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ya da şoför kadrolarında toplamda en az sekiz yıl hizmet sunmuş olmak.

 

5.      Zabıt Katipliği Sınavında Yazılması Gereken Metinler Nelerdir?

Cevap: Zabıt katipliğinin uygulamalı sınavında yazılması gereken sınav metinleri, daktilografya metinlerinden çıkmakta olup, metinler sınav komisyonu tarafından belirlenmektedir.

 

6.      Zabıt Katipliği Sınavında Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Lisesi ya da Hukuk Fakültesinden Mezun Olan Adaylara Bir Öncelik Tanınmakta mıdır?

Cevap: Cezaevi ve zabıt katipliği kadroları için yapılan seçimlerde Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmenliğinin 9. Maddesince yapılan açıklamada adalet meslek yüksekokulu, adalet lisesi ve hukuk fakültesi mezunları ile adalet ön lisans programlarından mezun olmuş kişiler için bir öncelik tanınmaktadır.

(Bu maddenin pratikte çok fazla uygulandığı söylenemez.)

 

7.      Klavyede İki Parmak Yazanlar Zabıt Katipliği Sınavına Başvurabilir mi?

Cevap: İki parmak ya da on parmak klavye kullanımı zabıt katipliği sınavı için herhangi bir engel göstermemektedir. Sınavda adaylardan esas olarak istenen doksan kelime üzerinde metnin uygun bir şekilde yazılması işlemidir.

 

8.      Sınav Sırasında Yazılması İstenilen Metin Yazılırken İçerisinden Birkaç Kelime Yanlış Yazılmış Olması Tüm Metnin Yanlış Olduğu Anlamına Gelir mi?

Cevap: Zabıt katipliği sınavı sırasında yazılması beklenen metinde sadece yanlış yazılan kelimeler yanlış olarak kabul edilmektedir. Bu durum bütün bir metnin yanlış olduğunu katiyen teşkil etmez.

9. Zabıt Katipliği Uygulama sınavında noktalama işaretleri dikkate alınıyor mu ?

Cevap: Bir kaç yıl öncesine kadar bazı komisyonlar dikkate alıyor bazı komisyonlar ise almıyordu. Fakat son yıllarda bütün komisyonlar noktalama işaretlerini dikkate alıyor. Çalışmalarınızı buna göre yapmanızı öneririz.

Not:Son yapılan 2017 icra katipliği sınavında imla dikkate alınmamıştır. Adalet Bakanlığı bütün komisyonlarda geçerli olan bir duyuru ile bunu bildirmiştir.

10. Zabıt katipliği uygulama sınavında metinleri kağıttan mı yoksa bilgisayar ekranından mı takip ediyoruz. 

Cevap: Bir çok komisyon metinleri hem ekrandan hem kağıtta okuma imkanı veriyor. Siz istediğinizden bakarak yazabiliyorsunuz.

 

İlave olarak uygulama sınavında ne kadar çok yazarsanız o kadar sizin lehinize bir durum. Bir kaç yıl önceye kadar barajı geçmeniz yeterliydi. Kalan kısmı mülakatta şansına ne çıkarsa. Artık yazdığınız kelime sayısı sınav değerlendirilmesinde büyük bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Mülakatta neler çıkıyor, duruşa-davranışa bakılıyor mu ? gibi soruların cevabı ise açıkcası pek bilinmiyor. Çok geniş bir alandan soru gelebiliyor. Burada duruşa bakılıyor sorunun önemi yok demekte yanlış soruları bildiğim taktirde kazanırım demekte.

 

Adaletciler.Net

 

Content Protection by DMCA.com
10 Yorumlar
 1. Enes diyor

  Ben geçen sene halk eğitim merkezinden bilgisayar ve daktilo sertifika aldım katiplilk için olur mu inşallah

 2. Emre diyor

  Slm aleyküm ben KPSS’den 82 aldım mübaşirliğe olur muyuz inşallah sıralamaya girer miyim inşallah

 3. Emre diyor

  Ben KPSS’den 82 aldım zabıt katip olur muyuz inşallah

 4. Ogun diyor

  Ben sinava istanbuldan basvurdum fakat tercih ettigim mahal trabzondu . Evraklari aps ile trabzona yolladim . Uygulama sınavına nerede girecegim şimdi ?

  1. admin diyor

   Trabzonda gireceksiniz

 5. Zmra diyor

  Zabit katipligi icin ortaogretim mezunuyum kpss puanim 70 ustu kpss tercih yapmam gerekir mi yoksa hic tercih yapmadan katip basvurularini mi beklemeliyim m?

  1. admin diyor

   KPSS tercihleri ile zabıt katipliği sınavının bir alakası yok. Sizin tercihiniz.

   1. Zmra diyor

    Sadece zabit katipligi istiyorum yani kpss tercih yapmadan sadece puanim yeterli dimi?

 6. biracaipadam diyor

  Zabit katipligi icin belli.bir baraj puani söz konusu mu?

  1. admin diyor

   KPSS den en az 70 puan alanlar girebiliyor. Sonrası için başvuru sıralamasına göre başvurular kabul ediliyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com